Baner nagłówkowy strony

Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem żywota;
kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. (Jana 6:35)

KIM JESTEŚMY?

Kościół to nie budynek, lecz wspólnota ludzi, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa i wyznali Go swoim Panem i Zbawicielem.

Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan w Myszkowie to lokalna wspólnota tego właśnie Kościoła.

Przede wszystkim pragniemy zachęcić Cię do ufnej wiary w Pana Jezusa. Bo „kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży.” (Ewangelia Jana 3:36)

JAK WYGLĄDAJĄ NASZE SPOTKANIA?

Podczas nabożeństw wspólnie uwielbiamy Pana Boga poprzez pieśni i modlitwy. Jest także czas kazania – usługi Słowem Bożym, poprzez które sam Bóg chce przemawiać do człowieka.

Ważną częścią podczas niedzielnych zgromadzeń jest także Wieczerza Pańska – czas wspominania śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Chcemy pamiętać o tym i czynić to, aż przyjdzie. Tak jak powiedział w swoim Słowie.

Oprócz zgromadzeń niedzielnych organizujemy też inne spotkania, poświęcone modlitwie lub rozważaniu Pisma Świętego.